0976.245.333

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI THÁNG 6 CỰC HẤP DẪN


KIA MORNING

Bảng Giá Xe KIAƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
MORNING 1.0 EXMT 290.000.000
MORNING 1.25 EXMT 299.000.000
MORNING SI MT 345.000.000
MORNING Si AT 379.000.000
MORNING S 393.000.000
MORNING S (La zăng mới) 393.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976.245.333 để biết thêm chi tiết


KIA CERATO

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Cerato 1.6 MT 559.000.000
Cerato 1.6 AT 589.000.000
Cerato Deluxe 1.6 AT 635.000.000
Cerato Premium 2.0 AT 675.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976.245.333 để biết thêm chi tiết


KIA OPTIMA

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Optima 2.0 AT 789.000.000
Optima 2.0 ATH 879.000.000
Optima 2.4 AT – GT Line 949.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976.245.333 để biết thêm chi tiết


KIA RONDO

 

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Rondo 2.0L GMT 609.000.000
Rondo 2.0L GAT 669.000.000
Rondo 2.0L GATH 779.000.000
Rondo 1.7L DAT 779.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976.245.333 để biết thêm chi tiết


KIA GRAND SEDONA

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Sedona 2.2L DAT 1.069.000.000
Sedona Luxury 1.129.000.000
Sedona Platinum D 1.209.000.000
Sedona Platinum G 1.429.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976.245.333 để biết thêm chi tiết


KIA NEW SORENTO

 

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Sorento 2.4 GAT 799.000.000
Sorento 2.4 GATH 919.000.000
Sorento 2.2 DATH 949.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976.245.333 để biết thêm chi tiết


KIA MORNING

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
MORNING 1.0 EXMT 290.000.000
MORNING 1.25 EXMT 299.000.000
MORNING SI MT 345.000.000
MORNING Si AT 379.000.000
MORNING S 393.000.000
MORNING S (La zăng mới) 393.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0979.268.021 để biết thêm chi tiết


KIA CERATO

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Cerato 1.6 MT 559.000.000
Cerato 1.6 AT 589.000.000
Cerato Deluxe 1.6 AT 635.000.000
Cerato Premium 2.0 AT 675.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0979.268.021 để biết thêm chi tiết


KIA OPTIMA

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Optima 2.0 AT 789.000.000
Optima 2.0 ATH 879.000.000
Optima 2.4 AT – GT Line 949.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0979.268.021 để biết thêm chi tiết


KIA RONDO

 

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Rondo 2.0L GMT 609.000.000
Rondo 2.0L GAT 669.000.000
Rondo 2.0L GATH 779.000.000
Rondo 1.7L DAT 779.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976.245.333 để biết thêm chi tiết


KIA GRAND SEDONA

 

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Sedona 2.2L DAT 1.069.000.000
Sedona Luxury 1.129.000.000
Sedona Platinum D 1.209.000.000
Sedona Platinum G 1.429.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0979.268.021 để biết thêm chi tiết


KIA NEW SORENTO

 

Bảng Giá Xe KIA

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Sorento 2.4 GAT 799.000.000
Sorento 2.4 GATH 919.000.000
Sorento 2.2 DATH 949.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976.245.333 để biết thêm chi tiết